ORGANISATIE

Pdf/printversie van het Uitvoeringsprogramma: klik hier

De Bestuurscommissie Veenhuizen en het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (OBV) hebben een centrale rol bij de ontwikkeling van Veenhuizen.

 

De bestuurscommissie stelt de kaders vast, zorgt voor afstemming van het overheidsbeleid, bewaakt de voortgang en is opdrachtgever voor het OBV. De commissie bestaat uit de burgemeester van Noordenveld, een gedeputeerde van de provincie Drenthe en een vertegenwoordiger van het Rijk

 

Het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen vervult een centrale rol bij de uitvoering. Het initiëren, voorbereiden, verbinden, faciliteren en coördineren van ontwikkelingen zijn kerntaken van het OBV. Verschillende partijen met eigen taken en bevoegdheden zijn betrokken bij de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van Veenhuizen. Afstemming gebeurt in het Regionaal afstemmingsoverleg. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering/financiering van wettelijke taken en van concrete programma’s en projecten ligt bij de betreffende (overheids)organisatie.
Met de NOM wordt samengewerkt in de acquisitie van de bedrijven.

© Toekomst Veenhuizen – copyright – sitemap – contact